top of page

התמודדות בוגרת עם מצבי קושי לימודי

התמודדות יעילה עם מצבי קושי לימודי מחייבת שלוש יכולות מרכזיות:

א.      יכולת לחוות מצבי קושי ואי ידיעה כמצב טבעי, הכרחי וזמני, תוך השקעה בהתמודדות יעילה.

מבחן, או למידה המחייבת התמודדות עם תהליכי פיתרון בעיות -  כרוכים בחווית אי ידיעה והתמודדות עם קשיים. החוויה יכולה להיות קצרה מאוד, לעיתים ממושכת ולעיתים הקושי אינו בא על פתרונו המלא. למידה בכלל ושל גמרא בפרט אינה יכולה להביא להבנה מלאה או לפתרון בעיות שלם, אלא רק לצמצום אי ההבנה והקושי.

ב.      נכונות הלומד להיחשף לדברים חדשים ותפיסות לא מוכרות, או שאינן תואמות את שלו ולהפכן לחלק ממערך הידיעות והחשיבה שלו.

תהליך הלמידה כרוך בהיחשפות לתכנים ותפיסות לא מוכרות. ללמוד דבר חדש משמעו להשתנות.

ג.        גמישות: יכולת "לזרום" ולדעת להיות "קליל" כשצריך.

ילד רגיל חווה כל זאת כתהליך טבעי, מאתגר ועסוק בתהליכי פתרון בעיות. ילדים עם כוחות התמודדות נמוכים חווים את הקושי כבעיה אישית וכחוויה מאיימת על "האני" ואינם פנויים עקב כך ללמידה.

סיבות אפשריות לקושי התמודדות

א. חוסר בשלות התפתחותי: פיגור אישיותי, בשלות איטית של האישיות.

ב. דימוי עצמי נמוך (הקשור לסגנון אישיותי ולאו דווקא לנסיבות).

ג. דחף שליטה מוגבר.

ד. נסיבות: ציפייה גבוהה מהתלמיד על ידי הסביבה הקרובה. תגובה רגשית מותנת לכישלונות רצופים.

ה. שילובים.

השפעת הקושי על הלמידה

א.      הימנעות: התחמקות, אילמות מרצון ועוד.

ב.      חרדת לימודים.

ג.        לימוד סובייקטיבי.

ד.      מיקוד יתר.

ה.      חוסר ישע.

ו.        שילובים.

תופעות לוואי

א.      התנהגותיות: הכחשה, פיצוי , התפרצויות וכו'.

ב.      פסיכוסומאטיות: טיקים, קוצר נשימה, כאב ראש וכאב בטן, סחרחורות, אנוריזיס, אינקופריזיס וכו'.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page