top of page

שילוב מוצלח בלימודים

הדרכה למחנך

- יצירת הצלחות: על המחנך להציב לעצמו אתגר להפוך את התלמיד הזה למצליחן. לשם כך עליו לשאול אותו על מה שהוא בוודאי יודע, להחמיא לו ולדווח להורים על ידיעתו והצלחתו ולהמשיך לשתף אותו בשאלות על מה שהוא יודע.

- יצירת קשר של אמון: על המחנך לשוחח עם התלמיד ולאפשר לו לבטא את עצמו, להראות לו אכפתיות, התעניינות וכו', לקרב אותו – לשוחח אתו בהפסקות, להתעניין בענייניו ולהראות לו שזוכרים את הדברים שהוא סיפר בפעמים הקודמות.

- הפעלה ואתגרים. למשל: מדי יום להדגיש פרט מסוים בחומר הלימודים ולדאוג שהתלמיד יבין אותו, ידע אותו היטב ואף ירשום אותו במחברתו. לאחר מכן לומר לו שהוא ייבחן על פרט זה, ואכן למחרת לבחון אותו. לאחר שמשבחים אותו על ידיעתו מדגישים פרט נוסף וחוזר חלילה. בסוף השבוע יש לבחון אותו על כל הפרטים שלמד במהלך השבוע ולשבחו על כך.

- התאמת המשימות ליכולתו: יש להכין את התלמיד לקראת המבחן, לשאול אותו רק חלק מן השאלות, או אפילו לחבר בשבילו שאלות מיוחדות. כמו כן יש לעזור לו להבין את השאלות, לבקשו שיענה עליהן בעל פה ורק אחר כך יכתוב את התשובות, ולתת לו ציון על מה שעשה בכיתה. את היתר כדאי לאפשר לו להכין בבית. אם קשה לו לקרוא, יש לקרוא באוזניו את החומר ולאחר שהוא שולט בו, לבקשו לקרוא ולהסביר. כמו כן יש לאפשר לו לצאת להינפש בחוץ וכו'.

-          הבנה ואמפתיה: מאחר שלתלמיד הזה יש קשיים לימודיים חשוב להרגיע אותו לפני מבחן, לשאול אותו בעל פה ולעזור לו למצוא את התשובה ולערוך אותה במחשבתו לפני שהוא רושם אותה. יש לגשת אליו פעמים רבות, להרגיע אותו, לעמוד מולו ולהסביר לו שוב כאשר יש בכוחו להבין את הנושא.

- את עיקר ההשקעה יש להשקיע בביאורי המילים והמושגים, ואילו בשקלא וטריא יש להתמקד רק באופן חלקי, עד שהמלמד הפרטי יצליח בעזרת השם להקנות לו גם יכולת זו.

- הקניית מיומנויות התנהגות בוגרת ומרוסנת: על המלמד לרשום לעצמו את ההתנהגויות המפריעות לו בכיתה ולציין לעצמו באילו מצבים הן מופיעות, כדי ללמוד את החוקיות שלהן. לאחר מכן יש לפעול בשני מישורים: א. להיערך לקראת המצבים הבעייתיים, על ידי מניעתם, כלומר לשנות את התנאים היוצרים את הבעיות או להקדים רפואה למכה על ידי הכנת הילד או סביבתו לפני שהמצבים הבעייתיים באים לידי ביטוי. ב. לבחור התנהגות מסוימת שחוזרת על עצמה ולהתמקד בשיפורה על ידי עיצוב התנהגות: להגדיר לתלמיד את ההתנהגות הנדרשת ולעזור לו לעמוד בה. ג. על פי התנהגותו יש לפרט את מערך ההתנהגות שעליו לשנות וללמד אותו איך להתנהג – כמו שמלמדים ילד לקרוא: להסביר לו היטב את ההתנהגות הנדרשת, להזכיר לו זאת בזמן השיעור ולשבח אותו כאשר הוא מצליח. בהצלחה!

פוסטים אחרונים

הצג הכול

עיצוב התנהגות בכיתה: פרק א'

-         חשוב שהמלמד יתחיל לנהל עם התלמיד שיחות קבועות, במטרה ליצור מערכת יחסים מחייבת וערוץ תקשורת שדרכו יועברו מסרים חינוכיים כללים, הסכמים, הסברים על התנהגות זו או אחרת ושאר בירורים. קשר רציף כזה

עיצוב התנהגות בכיתה: פרק ב'

נושאים אפשריים: הפחתת פטפוט, הגברת השתתפות, הארכת משך הזמן שהתלמיד עוקב אחר הכתוב בספר הלימוד, שמתפלל וכו'. - מגדירים את ההתנהגות החיובית שרוצים לחזק, כגון הפחתת הפטפוט בעת השיעור. -          מודדים א

הדרכת מורים: העברת אחריות לילד

אחד הקשיים במהלך החינוכי הוא הציפייה מהילד להתנהגות זו או אחרת. כגודל הפער שבין הציפייה למציאות כך גודל תסכול המחנכים ותחושת הכעס והאין אונים שלהם. הציפייה טבעית, אך במידה רבה היא נובעת מצורכי המבוגר

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page