top of page
1ביקור בתוך סיפור

1ביקור בתוך סיפור

30.00 ₪מחיר

בחוברת 34 סיפורים, המופיעים בגירסא מנוקדת וללא ניקוד. הסיפורים מיוחדים בכך שהם מחייבים רמת הבנה גבוהה, אך רמתם התחבירית והשפתית – נמוכה. הסיפורים שוכתבו מתוך מקראות לכיתות ד'-ו' על פי הנחייתו של ד"ר גד דואר, והם מיועדים לילדים עם קשיים שפתיים וקשיים בתחביר או לילדים המתקשים בקריאת טקסטים ארוכים.

צור קשר

בני ברק, ישראל

+972-050-4114-605

09-8-18-4255.jpg
bottom of page