top of page

קשב וריכוז

כאשר עייפים מאוד קשה להתמודד עם בעיות מורכבות, כשממהרים מאוד מרגישים קוצר רוח וכשנמצאים במקום רועש מאוד קשה להתמקד במחשבה מעמיקה. אין מדובר בקושי ראשוני אלא בקושי נסיבתי שאינו מאפשר הפעלת מנגנונים קיימים.

באותה מידה, ילד הסובל מקשיי קשב ומצוי במצב פסיבי מתמשך, בלא מוקדי עניין ואתגר מיוחדים, מרגיש ירידת אנרגיה, קוצר רוח, דחף פעולה והיסח דעת מוגבר ואלו מקשים עליו מאוד להתמקד בדברי המורה ולהיערך בצורה יעילה לפתרון בעיות לימודיות. באתר נשתדל להביא את ההסברים לתופעה ואת העקרונות לטיפול יעיל.

bottom of page