top of page

הבנת הנקרא: רציונל ועקרונות טיפול

כישורי הבנת הנקרא

החל מקריאת החומר הכתוב ועד הפקת המשמעות, באים לשימוש הכישורים הבאים:

קריאה

הטקסט מורכב מתוכן מילולי המיוצג באופן גראפי. הדבר מחייב מיומנויות קריאה טקסטואלית תואמות.

הכתוב מייצג שפה מילולית

שפה

הטקסט בנוי ממילים, ולהן מצורפות מוספיות. המילים קשורות זו לזו באופנים שונים  בהתאם לכללי התחביר. הטקסט מיוצג על ידי סגנונות כתיבה משתנים. רמת המורכבות והמליציות של הטקסט עולה עם הגיל. זיהוי תקין של התכנים, מחייב בראש ובראשונה שליטה בשפה תואמת גיל ויכולת לממש את השליטה הזאת במהלך קריאת טקסט. שליטה בשפה מניחה ידיעות תפקודיות תקינות בתחומים הבאים:

 • אוצר מילים, ביטויים וניבים.

 • מורפולוגיה: פועל(שורש בנין זמן גוף) שם(בסיס משקל צורן)

 • תחביר.

 • סגנונות כתיבה.

השפה מייצגת תוכן

תוכן

התוכן מורכב מנתונים, מאירועים, מהיגדים, מתיאורים, מעובדות – כל אלו קשורים זה בזה בקשרים משתנים, היוצרים יחידה עלילתית או יחידת מידע.

רמת התוכן משתנה מבחינת: השייכות לעולם הקורא, רמת המפורשות והפירוט, מידת הקשר בין התכנים, מורכבות הקשר, מידת הקשר בין החלקים למכלול.

זיהוי תקין של תוכן מחייב:

 • ידע עולם ושימוש יעיל בו

 • קישור בין חלקי הטקסט

 • גיבוש החלקים ליחידה עלילתית או אינפורמטיבית

 • הרחבת תכנים

התוכן מייצג משמעות

משמעות

 • זיהוי משמעויות מקומיות

 • זיהוי שלד משמעותי

 • בנייה או קישור לידע עולם מושגי רעיוני

 • זיהוי עומק המשמעות

 • זיהוי מסר מרכזי

 • זיהוי מסרים נלווים

ניתוח הנתונים

 • סיווג נתונים: לסווג פעולות, אירועים וכו' לפי קריטריונים משתנים.

 • היסקים המובילים ליצירת כללים: אינדוקציה

 • היסקים של מכלל הן לאו ומכלל לאו הן

 • זיהוי ויצירת תכנים מורכבים: קל וחומר,סולגיסמוס, אנלוגיה וכו'

דרכי טיפול

הכנה מוקדמת של המורה

 • זיהוי הרבדים בכתוב וניתוחם: מוקדים שפתיים, עלילה, זיהוי משפטים בעלי מפורשות נמוכה, משפטים המביעים פעולות תודעה, הבחנה בין עיקר לטפל, הרחבות מקרים על פי ידע עולם ועל פי היסקים, הגדרת הפאונטה, הגדרה מושגית של אירועים מהיבטים שונים, היבטים שונים במילות מושג , ניתוח משפטי מפתח, זיהוי מושכל ראשון, יצירת כללים, מסר מרכזי, מסרים נלווים.

 • זיהוי מוקדי קושי אפשריים בכתוב ברבדים השונים.

 • זיהוי מוקדי קושי ישירים והיקפיים של התלמיד תוך כדי פעילות

 • הכנת תוכנית טיפול המותאמת לצרכי התלמיד על פי העקרונות המפורטים בהמשך

טיפול: עקרונות כללים

1. הקניית כלים לזיהוי הטקסט ברבדים השונים

תוך פיתוח הידע, מיומנויות, קשב, בשלות, הנדרשים בכל רובד.

1.1 אופן ההקניה: שלושה אופני פעולה:

 • טיפול דינמי: תוך כדי קריאת סיפור מטפלים באחד מהכישורים הישירים: שפה, תוכן, משמעות; או באחד מהכישורים ההיקפיים: קשב ניהולי, חוסן נפשי להתמודדות, הנעה.

 • טיפול מובנה: טיפול ברבדים הנ"ל באמצעות דפי עבודה.

 • טיפול מובנה ממוקד: מטפלים במוקד קושי ספציפי באמצעות דפי עבודה.

כל אופן טיפול מורכב מארבעה שלבים:

 • הכנה: רקע לגבי התחום הנלמד: התייחסות למושגי היסוד של התחום הנלמד דרך חוויות יום-יומיות הקורות לדמות ניטרלית, קישור לחוויות שלו תוך יצירת צורך ללמידת התחום, קישור ישיר לתחום הנלמד.

 • הקניה: המלמד מדגים באמצעות הרבה דוגמאות מגוונות את ההתמודדות עם התחום הנלמד.

 • הפעלה: חשיפה הדרגתית של התלמיד לפעולה עצמאית, תוך דירוג תמיכה ודירוג מבני.

 • הפנמה: שינון רב של החומר שנלמד.

2. הקניית כלים להתמודדות עם מוקדי קושי: פיתוח עמידות רגשית, קשב ניהול ואסטרטגיות, תוך דירוג מבני ודירוג תמיכה.

תוך כדי פעולה, המורה ערני האם קיימים קשיים בידע, מיומניות, קשב התנהגותי, קשב ניהולי בשלות או מוטיבציה. במידה ונצפה בזה קושי, מטפלים בכל אחד מנושאים אלה. לתת דוגמאות ועקרונות בקצרה.

פוסטים אחרונים

הצג הכול

מיומנויות הכתיבה, קשיים ודרכי טיפול

א. יכולת גראפית – לתרגם צורה לתנועת יד, להעתיק אותיות, לכתוב אות מן הזיכרון. ילד מתקשה יאומן על ידי מעבר הדרגתי משרבוט ספונטני למבנים נתונים מדורגים, תוך דירוג תמיכה. מומלץ בנוסף להשתמש בספרו של ד"ר ש

מיומנויות הקריאה, קשיים ודרכי טיפול

תנאים פיזיולוגים שמיעה: במידה ויש חשד לקושי שמיעה, לשלוח לרופא אף אוזן גרון ראיה, כולל מיקוד ראיה: במידה ויש חשד לקושי, לשלוח לאורטופטיסט (מומחה למיקוד ראיה). אם הקשיים ממשיכים, לשלוח לטיפול בשיטת איי

ליקויי למידה

המונח 'ליקויי למידה' נשמע מפחיד, שהרי הוא מעיד על קיומם של ליקויים. אולם בוודאי הבחנתם שלקויי הלמידה אינם בהכרח חריגים ומוזרים. לקוי למידה אינו חסר דעת או חסר כישרונות. להפך, פעמים רבות מאוד לְקויי הל

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page